Tele5

DRM + Branded Channel

O kliencie

Tele5 jest niemieckim kanałem telewizji komercyjnej, który regularnie przesyła serie filmów video na YouTube i na swoją oficjalną stronę internetową. Dwoma z jej najlepszych hitów komediowych są show Kalkofes Mattscheibe i Fat Chicken Club.

Wyzwanie

Tele5 chciał zwiększyć swój przychód i zapobiec ewentualnemu, nielegalnemu rozpowszechnianiu swoich treści.

"Zespół Brandboost przejrzał treści przesłane na kanał i uaktualnił kwalifikujące się filmy video, dodając nową politykę dotyczącą content ID."

Pomysł

Zespół Brandboost przejrzał treści przesłane na kanał i uaktualnił kwalifikujące się filmy video, dodając nową politykę dotyczącą content ID. Strategia praw autorskich zastosowana do filmów video aktualnie i uprzednio przesłanych na kanał wygenerowała znaczący wzrost przychodu.

Wynik

800

filmów video chronionych przed nielegalnymi przesyłami

2,000

roszczeń miesięcznie odnoszących się do skopiowanych filmów

34%

wzrost dochodów kanału

Want to see more of our work?

Browse through our other awesome case studies.

Bring me there!